Logo
  • Việt Nam
  • Enlish

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Song Hong Garment JSC
Địa chỉ: 105 Nguyễn Đức Thuận - Nam Định - Việt Nam
Điện thoại: 84 2283 649365 | Fax: 84 2283 646737
Email: info@songhong.vn
Website: www.songhong.vn - www.changagoisonghong.vn
Song Hong Apparel Limited
Địa chỉ: Room 805, 8/F, Cheung Sha Wan Plaza Tower 2, 833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.
Tel: 852 2994 2828 | Fax: 852 2994 2818

  • GO7VM
  • Làm lạiGửi