Địa chỉ:
105 Nguyễn Đức Thuận - Nam Định - Việt Nam
Điện thoại: 84 3503 649365
Fax: 84 3503 646737
Email: songhong@hn.vnn - info@songhong.vn
(Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó).
Website:
- Tổng công ty May Sông Hồng: http://www.songhong.vn
- Sông Hồng Bedding: http://www.changagoisonghong.vn


 
Địa chỉ:
  Room 805, 8/F, Cheung Sha Wan Plaza Tower 2, 833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.
Tel: 852 2994 2828
Fax: 852 2994 2818

Liên hệ